Təqvim
Palatanın dövründə bank sektoru necə dəyişir?
29 oktyabr 2018 - 08:41

Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası 30 Sentyabr 2018-ci il tarixinə bank sektorunun icmal göstəricilərini açıqlayıb.

 

"", ötən ilin 30 Sentyabr tarixi ilə müqayisədə bank sektorunun aktivləri, o cümlədən müştərilərə verilən kreditlər cüzi artsa da, sektor üzrə gəlirlər və xalis mənfəət artmayıb. Bank sektorunun aktivlərinin artmasının əsas səbəbi bankların qiymətli kağızlara (Mərkəzi Bankın notlarına və dövlət istiqrazlarına) investisiyalarını artırmalarıdır. Həmçinin bankların bir-birlərinə yerləşdirdikləri depozitlər də artıb və bu da aktivlərin artmasına təsir göstərib. 

 

Qısası, bank sektorunun kredit aktivliyi hələ də güclü bərpa olunmayıb. Sektorun aktivlərinin artması kreditlərin artması ilə bağlı deyil.

Banklar ötən ilin 9 ayı ilə müqayisədə 2018-ci ilin 9 ayında daha az gəlirlər əldə ediblər. Sektorun xalis mənfəəti də aşağı düşüb.

Ətraflı aşağıdakı müqayisəli cədvəllərdən tanış ola bilərsiniz.

 

1. Bank sektorunun icmal balansı

(mln manatla)

Aktivlər

30.09.2017

30.09.2018

1. Nağd vəsaitlər

1,413.3

1,377.7

2. Mərkəzi Bankda müxbir hesablar*

2,715.1

2,408.5

3. Nostro hesablar (başqa banklardakı müxbir hesablar)

2,046.0

2,057.6

4. Banklar da daxil olmaqla, maliyyə institutlarındakı depozitlər

5,826.6

6,859.2

5. Qiymətli kağızlar

1,320.0

3,366.0

6. Banklar da daxil olmaqla, maliyyə institutlarına kreditlər

292.6

239.5

6.1 xalis kreditlər

213.7

223.5

7. Müştərilərə verilən kreditlər

11,966.9

11,901.4

7.1 Kreditlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyat

1,685.1

1,648.4

7.2 Xalis kreditlər

10,281.8

10,252.9

8. Əsas vəsaitlər

807.0

890.1

9. Qeyri-maddi aktivlər

129.0

130.7

10. Digər aktivlər (məqsədli ehtiyatlar çıxılmaqla)

1,410.9

1,635.6

11. Cəmi aktivlər

26,163.6

29,201.8

Öhdəliklər

 

 

1. Depozitlər (maliyyə institutları istisna olmaqla)

15,362.4

18,249.3

1.1 Fiziki şəxslərin depozitləri

6,999.5

8,114.9

1.1.1 müddətli

5,136.8

5,548.1

1.1.2 tələbli

1,862.7

2,566.8

1.2 Hüquqi şəxslərin depozitləri**

8,362.9

10,134.4

1.2.1 müddətli

1,905.7

1,830.8

1.2.2 tələbli***, o cümlədən

6,457.2

8,303.6

- sahibkarlıqla məşğul olan fiziki şəxslərin depozitləri

 

84.2

2. Mərkəzi Bankın banklara qarşı tələbləri

570.8

409.3

3. Loro hesablar

211.7

194.7

4. Maliyyə institutlarının depozitləri

1,703.2

1,224.8

5. Bankların kreditləri

166.0

80.9

6. Digər maliyyə institutlarının kreditləri

2,022.5

1,938.0

7. Banklar tərəfindən buraxılmış qiymətli kağızlar

1,903.2

1,833.6

8. Digər passivlər****

1,205.2

1,158.4

9. Cəmi öhdəliklər

23,145.0

25,089.0

 

 

KAPİTAL

 

 

10. Xüsusi kapital

2,775.0

3,868.7

11. Ümumi ehtiyatlar

243.6

244.1

12. Cəmi kapital

3,018.6

4,112.8

13. Cəmi öhdəliklər və kapital

26,163.6

29,201.8

       

Qeyd: Prudensial hesabatlılıq metodologiyası əsasında hazırlanmışdır. Sahibkarlıqla məşğul olan fiziki şəxslərin depozitləri hüquqi şəxslərin depozitlərində əks olunmuşdur

* Mərkəzi Bankdan cəlb olunmuş kreditlər üzrə girov qismində iştirak edən bloklaşdırılmış xarici valyutada vəsaitlər daxil olmaqla

** Mərkəzi idarəetmə və bələdiyyə idarəetmə orqanlarının depozitləri daxil olmadan, fərdi sahibkarlıqla məşğul olan fiziki şəxslərin depozitləri daxil olmaqla

*** Qeyri-bank maliyyə institutlarının cari hesabları daxil olmaqla

**** Fiziki şəxslərin subordinasiya xarakterli depozitləri nəzərə alınmaqla

 

Cədvəl 2. Mənfəət və zərər haqqında hesabat (Bank sektoru üzrə)

(mln manatla)

 

Mənfəət və zərər maddələri

 

30.09.2017

 

30.09.2018

 

1. Faiz və gəlirlərin bu qəbildən olan növləri

 

1,437.3

 

1,288.3

1.1 Kreditlər üzrə faizlər

1,058.2

899.4

2. Faiz və onlara bağlı xərclər

687.8

441.1

2.1 depozitlər üzrə faizlər

284.5

288.6

3. Xalis faiz gəliri (zərəri)

749.6

847.2

4. Qeyri-faiz gəlirləri

779.7

393.3

5. Qeyri-faiz xərcləri

708.5

731.4

6. Əməliyyat mənfəəti (zərəri)

820.8

509.1

7. Aktivlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün xüsusi ehtiyatın yaradılmasına ayırmalar (xərclər)

321.3

313.7

8. Digər gəlirlər (xərclər)

2.9

1.2

9. Vergilər ödənilənədək mənfəət (zərər)

502.4

196.6

10. Mənfəətdən vergilər

22.7

24.8

11. Xalis mənfəət (zərər)

479.7

171.8

Cədvəl 3. Maliyyə bazarlarının iştirakçıları haqqında ümumi məlumat

(Banklar)

 

30.09.2017

30.09.2018

Bankların sayı

31

30

Dövlət bankları

2

2

Özəl banklar

29

28

Xarici kapitallı banklar

16

15

nizamnamə kapitalının 50%-dən 100% -ə qədərini təşkil edən

8

8

- xarici bankların yerli filialları

2

2

nizamnamə kapitalının 50%-dən az olan hissəsini təşkil edən

8

7

İlin əvvəlindən lisenziya alan bankların sayı

0

0

İlin əvvəlindən lisenziyası ləğv edilmiş bankların sayı

1

0

Bankların filiallarının sayı

557

511

Bankların şöbələrinin sayı

142

143

ATM-lərin sayı

2,486

2,479

İşçilərin sayı

16,340

17,066

Sosial şəbəkələrdə paylaş:
Mənbə:
© marja
Kateqoriya:
ƏDƏBİYYAT

Bütün hüquqlar qorunur © 2021

Haqqıımızda | Saytda reklam | Bizimlə əlaqə