Çapa göndər
FotoSRasim: ƏSL TARİX BUDUR

06 iyun 2023 - 10:02

FotoSRasim:

ƏSL TARİX BUDUR


1988-ci il. AZADLIQ meydanı. Xalq rəhbərliyin erməni təxribatlarına suskunluğuna ramən ayağa qalxdı. Bu xalq olmasa idi mankurtlaşmış kommunist rəhbərliyi Qarabağı əldən verəcəkdi.
Tribunada Murtuz Ələskərov, QABİL, Sabir Rüstəmxanlı