Çapa göndər
Gülağa Tənha yaradıcılığı haqqında fikirlər

04 yanvar 2021 - 10:07

Xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadənin xeyriyyəçi - şair Gülağa Tənha haqqında qeydi.
Səmimi düşüncənin təzahürü həmişə səmimi misra, səmimi şeir olub.
Bu baxımdan Gülağa Tənha səmimi şairdir.
      Xalq şairi Bəxtiyar Vahabzad

 

 Əzizim Gülağa bu gün sizin Azərbaycan qarşısında xidmətlərinizə, ona göstərdiyiniz qayğı və sədaqətə görə Vətən sizə oğul deyir.
Akademik Budaq Budaqov 

 

Gözəl şeir, gözəl bədii fikirdir.
Gözəl bədii fikirin gözəl, özünəməxsus tərzdə ifadəsidir. Nə oxuyuramsa bu meyyar əsasında oxuyuram.
Gülağa Tənhanın seçilmiş əsərlərini II cildini də bu maraqla bu həvəslə oxudum.
Xalq şairi Qabil

 

 


#Gülağa #Tənha #Gulaga #Tenha #Qəmbərov #Qemberov #Qəmbərov #Qemberov #гюльага #гамбаров #ганбаров #Тенха #şair #iş #adam #xeyriyyəçi #xeyriyyeci #mahnı #müsabiqə #şeir #sheir #maxni #mahni #Qəmbərov #Qemberov #təqdimat #alim #qonaq #şeir #səs #soz #söz #sənətkar #senetkar #xalq #vətən #veten #can #Azərbaycan #yurd #el #oba #anons